Nieruchomość w Siechnicach

ZEW KOGENERACJA S.A. ogłosiła postępowanie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu o powierzchni 6494 m2, opisanego geodezyjnie jako działka nr 552/43 w Siechnicach.

 

https://www.kogeneracja.com.pl/pl/ogloszenia-i-przetargi/ogloszenia/

Informacje

Grunt

Siechnice

6494 m2

Siechnice

https://www.kogeneracja.com.pl/pl/ogloszenia-i-przetargi/ogloszenia/