Nieruchomość w Opolu 05

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na zbycie lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Opolu przy ul. Jankowskiego 18

Szczegóły zobacz na stronie PGE GiEK S.A.

Informacje

lokal niemieszkalny

Opole

20,96

Szczegóły zobacz na stronie PGE GiEK S.A.