Nieruchomość w Opolu 04

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na zbycie lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Opolu przy ul. Jankowskiego 18

Zobacz szczegóły na stronie PGE GiEK S.A.

Informacje

Lokal niemieszkalny

Opole

69,15m2

Zobacz szczegóły na stronie PGE GiEK S.A.