Nieruchomość w Korczewie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie prowadzi postępowanie przetargowe na zbycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 623/21 położonej w Korczewie przy ul. Szkolnej. 

Nieruchomość gruntowa zabudowanej położona w Korczewie przy ul. Szkolnej.

Zobacz szczegóły na stronie PGE Dystrybucja

Informacje

Nieruchomość

Korczew

Zobacz szczegóły na stronie PGE Dystrybucja