Zbigniew Gryglas

Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Gryglas jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ART Olsztyn i Szkoły Głównej Handlowej.

Pan Zbigniew Gryglas jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ART Olsztyn i Szkoły Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa zdobyte w Ministerstwie Skarbu Państwa (1996-2006) i Ministerstwie Aktywów Państwowych (2019-2021). Odbył staż w Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna Energia. Członek Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa VIII kadencji. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) 2016 - 2019 roku a w latach 2020- 2021 Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. MEW. Od stycznia 2022 roku pełni funkcję członka Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego. Jeden ze współautorów ustawy o wspieraniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek prawa handlowego, w tym z sektora energii m.in.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Nafty Polskiej S.A. w latach 2000-2005, Przewodniczący Rady Nadzorczej Naftoport sp. z o.o. w latach 2005-2006. Członek rad nadzorczych: H. Cegielski Poznań S.A., Polpharma S.A., RPBI S.A., SSSE S.A. Członek Rady Nadzorczej PGE w okresie listopad 2021 r. - czerwiec 2022 r. W latach 2009-2015 prowadził działalność gospodarczą w zakresie fuzji i przejęć oraz oceny projektów inwestycyjnych. Jeden ze współautorów Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego z roku 2006 powołującego obecnie istniejące cztery grupy energetyczne (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA).

W dniu 26.07.2022 r. p. Zbigniew Gryglas został powołany w skład Komitetów: Strategii i Rozwoju oraz Ładu Korporacyjnego.