Przemysław Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu p. Przemysława Kołodziejaka w skład Zarządu XI kadencji od dnia 1 maja 2023 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Pan Przemysław Kołodziejak od ponad 25 lat jest związany z branżą energetyczną, a jego doświadczenie koncentruje się głównie na kogeneracji gazowej.

Czynnie uczestniczył w procesie budowy, a następnie eksploatacji dwóch elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe. Od 1997 do 2018 roku pełnił funkcje kierownicze w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach. Jako dyrektor ds. Technicznych odpowiadał za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem zakładami spółki. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu spółki Energia Siedlce. Od marca 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji. Od lutego 2020 do kwietnia 2023 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uzyskany na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem patentu „Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej z instalacją do odzysku energii”.

Był współpracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych. Członek założyciel (2005 r.) Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes. Jest Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Zasiadał także w licznych organizacjach branżowych i radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego.