Meta Pixel script image

Prof. dr hab. Eryk Kosiński

Eryk Kosiński Rada Nadzorcza PGE S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent uczelni Asser College Europe w Hadze. Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.

Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Fulbright Fellow, James Baker Institute for Public Policy, Center for Energy Studies, Rice University, Houston USA (2023/2024); visiting professor na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie, Ukraina; LL.M University of the State of New York, Albany, USA i Central European University w Budapeszcie, Węgry (1992-1993). Absolwent Asser College Europe w Hadze; stypendysta Santander Universidades na Wharton School, University of Pennsylvania, w Filadelfii.

Wykładowca na uczelniach zagranicznych. Autor publikacji z zakresu prawa, w tym prawa energetycznego, publicznego prawa gospodarczego, finansów publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa transportowego, prawnej regulacji inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji wolnych zawodów, prawa hazardowego, postępowania administracyjnego. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.

Pełnił m.in. funkcje Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Pracował również jako adwokat i radca prawny.