Mieczysław Sawaryn

Mieczysław Sawaryn
Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.

Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką. W latach 2006-2011 Mieczysław Sawaryn był zatrudniony w Elektrowni Dolna Odra, najpierw pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora do Spraw Pracowniczych i Prawnych, będąc odpowiedzialnym za konsolidację Elektrowni Dolna Odra w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

W latach 1998-2014 Mieczysław Sawaryn był Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, w latach 2006-2014 pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 2006-2007 Mieczysław Sawaryn był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W latach 2002-2004 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, w latach 1998-1999 Członek Zarządu Gminy Gryfino, a w latach 1996-1998 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gryfinie. Członek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2012-2014.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Mieczysław Sawaryn spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.