Janina Goss

Członek Rady Nadzorczej

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Od 2012 r. pani Janina Goss pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. W latach 2009-2010 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

W latach 1990 – 2003 Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991-2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Janina Goss spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016