Artur Składanek

Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku.

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej  w 1983 roku. W latach 1983 – 1985 odbywał studia indywidualne na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku Pan Artur Składanek odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od stycznia 2008 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 Pan Artur Składanek prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Od stycznia 2018 główny specjalista ds. rozwoju biznesu w Radpol S.A., a od 2020 kieruje działem badań i rowoju w Radpol S.A.