Specjalista ds. Finansów i Ryzyka Kredytowego

PGE Paliwa sp. z o.o.
Kraków
PGEEC/SZCZ/BP/25/2022
 • Przygotowywanie analiz i oceny spółek
 • Zapewnianie wsparcia handlowcom w sprawie oceny ryzyka kredytowego.
 • Współpraca z innymi oddziałami i spółkami Grupy w zakresie związanym z ryzykiem kredytowym.
 • Monitoring ekspozycji na ryzyko kredytowe przez przygotowywanie raportów,
 • Monitoring i obsług zabezpieczeń kontraktowych.
 • Opiniowanie umów handlowych w zakresie ryzyka kredytowego.
 • Przygotowanie raportów i prognoz związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym.
 • Współpraca z Bankami w zakresie przygotowania zabezpieczeń ( akredytywy, rachunki Escrow, gwarancje).
 • Kontakt oraz negocjacje z Kontrahentem w zakresie dot. zabezpieczeń, terminów płatności .
 • Sporządzanie analiz będące elementem składowym Raportu Wyniku Finansowego.
 • Uczestnictwo w procesie zamknięcia miesiąca.
 • Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie finansów, analizy finansowej, ryzyka kredytowego.
 • Wiedza z zakresu analizy finansowej i sprawozdań finansowych.
 • Zaawansowana znajomość programów pakietu Office  ze szczególnym uwzględnieniem Excel.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dokładność, orientacja na pozyskiwanie informacji.
 • Zdolności analityczne oraz umiejętności komunikacyjne.
 • Znajomość SAP będzie dodatkowym atutem.
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
Aplikuj na to stanowisko

Udostępnij tę ofertę: