Dzielenie się swoją pasją i wiedzą na temat energetyki – to główny cel, jaki przyświecał realizacji projektu przez wolontariuszki PGE. Aby lekcje w szkole odbywały się w lepszych, bardziej sprzyjających warunkach, projekt rozpoczęto odnowieniem szkolnej świetlicy, w której miały odbywać się planowane zajęcia.

W ramach zrealizowanych prac wolontariuszki wraz z grupą rodziców m.in. odmalowały salę oraz wymieniły meble. Nowe wyposażenie i dekoracje sprawiły, że miejsce nabrało kolorów, a uczniowie chętniej spędzają czas wolny w świetlicy.

- Uczniowie potrzebują miejsca do nauki, a szkolna świetlica już od dawna wymagała remontu. W przyjaznym, kolorowym otoczeniu łatwiej jest przyswajać wiedzę, odrabiać prace domowe czy spędzać czas z przyjaciółmi – powiedziała Magdalena Ruszniak, liderka projektu.

Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie w nowej sali cyklu warsztatów na temat energetyki dla wszystkich uczniów szkoły. Specjalnie w tym celu opracowane programy zajęć wolontariuszki dostosowały do wieku uczestników. Powstały dwa scenariusze zajęć warsztatowych dla klas 1-3 i nieco starszych uczniów klas 4-6, które mogą posłużyć każdemu, kto będzie zainteresowany przeprowadzeniem zajęć, wprowadzających młodzież szkolną w tajniki energetyki.

Celem zajęć było zapoznanie uczestników m.in. z rodzajami źródeł energii, budową elektrowni oraz sposobami wytwarzania energii w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych. Zajęcia dla młodszych klas kładły większy nacisk na bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych w życiu codziennym.

- Program szkoleń dostosowałyśmy do wieku dzieci, a dodatkowy cel jaki chcemy osiągnąć, to zaciekawić młodych ludzi branżą, w której pracujemy na co dzień, wyzwolić kreatywne i niestandardowe myślenie na tematy, które mogą wydawać się dzieciom trudne i niezrozumiałe – dodała liderka.

Po zakończeniu warsztatów sala pełni rolę szkolnej świetlicy. Jest to dodatkowe miejsce, w którym odbywać się mogą zajęcia pozalekcyjne w innym niż klasa szkolna otoczeniu. Dzieci mogą z niej korzystać w trakcie lekcji i po ich zakończeniu, np. spędzać czas wolny czekając na rodziców i odrabiać prace domowe.

 

Galeria