Należy zapoznać się ze Statutem Fundacji PGE oraz Zasadami przyznawania darowizn (gdzie znajdują się informacje, czy dany podmiot może ubiegać się o wsparcie na określony cel i na jakich zasadach).