- Do wzięcia udziału w programie namówił mnie mąż i umówił na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych, którzy z entuzjazmem przyjęli możliwość pomocy wolontariuszy przy remoncie pomieszczeń rehabilitacyjnych. I tak się zaczęło! – mówi Daria Gwiazdowska, liderka zespołu wolontariackiego z Giżycka.

Bez żadnego problemu znaleźli się kolejni ochotnicy, którzy zaoferowali swoją pomoc podczas realizacji projektu. To czwórka wspaniałych ludzi lubiących pomagać innym za „dziękuję”.

Celem tego projektu wolontariackiego jest wymiana wentylacji i odnowienie sali do hydroterapii w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Giżycku. Każdego dnia z sali korzysta ok. 30 osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Prowadzone są tam zabiegi, terapie indywidualne i grupowe. Z powodu dużej wilgotności pomieszczenia na przestrzeni lat zniszczeniu uległy ściany, sufit, prysznice oraz wyposażenie, znajdujące się w sali. Po remoncie poprawi się przede wszystkim jakość prowadzonych terapii i zabiegów. Poza tym normalizacji ulegnie temperatura otoczenia oraz poziom wilgotności, a wymiana wentylacji pozwoli na wyciszenie wnętrza sali i zagwarantuje właściwe warunki do prowadzenia zajęć z hydroterapii. Po zakończeniu sala będzie w pełni dostosowana do obowiązujących przepisów.

Wolontariusze PGE przekroczyli już półmetek prac, zdemontowali stary sufit i zamontowali nowy, odmalowali ściany, ze wsparciem fachowców wymienili system wentylacji. Wolontariat był wyzwaniem dla każdego z nich, bo na co dzień robią coś zupełnie innego, ale sami przyznają, że działając dla dobra innych, czują jak wielka siła tkwi w wolontariacie.