Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, który jest niedalekim sąsiadem Elektrowni Dolna Odra. W poprzedniej edycji wolontariatu był już w nim realizowany projekt „Zielona pracownia”, w wyniku którego zagospodarowany został teren z jednej strony szkoły. - Wygląd drugiej strony bardzo z nią  kontrastował, więc po o rozmowie z wicedyrektorem szkoły doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby zrobić sequel projektu z zeszłego roku i zagospodarować także ten teren - wyjaśnia Sylwia Korczak, lider zespołu.

Wykonane prace objęły niwelację terenu, impregnację i montaż domku narzędziowego, pergoli i rzutni, pomalowanie płyt chodnikowych, z których zaprzyjaźnieni brukarze ułożyli plansze do gry w warcaby, chińczyka i klasy. Porzucony w pobliskim lesie stół do tenisa stołowego został również zaadaptowany. Zasadzone zostały drzewka i krzewy, zasiana trawa oraz przygotowano plac i zakupiono zestaw do gry w krokieta.

Wszystkie prace są elementem realizacji projektu, który niesie w sobie walory edukacyjne. - Poprzez jego realizację chcemy pomóc uczniom kształtować kulturę spędzania wolnego czasu, umiejętność organizowania prostych zabaw podwórkowych, której teraz brakuje wielu dzieciom – dodaje Sylwia Korczak. - Przy okazji przemycone są tu jeszcze inne wartości, takie jak ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, koordynacji ruchów całego ciała, doskonalenie zmysłu równowagi i orientacji w przestrzeni, koncentracji. Wszystkie te zabawy ogólnie mówiąc rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. Uczniom takiej szkoły jest to bardzo potrzebne.