Spotkanie było okazją do poznania się w gronie liderów i koordynatorów wolontariatu PGE, omówienia spraw organizacyjnych, udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania. Doświadczeni liderzy podzielili się z nowymi osobami swoim doświadczeniem. 

W ramach III edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” wolontariusze PGE zrealizują 40 projektów prospołecznych skierowanych do lokalnych społeczności. Przeprowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zorganizują wydarzenia integrujące mieszkańców, wyremontują sale w szkołach i placówkach dla osób niepełnosprawnych. Ich działania będą trwały od czerwca do października 2016 roku na terenie 11 województw i weźmie w nich udział prawie 200 wolontariuszy – pracowników PGE. 

Program organizowany jest przez PGE Polską Grupę Energetyczną i Fundację PGE – Energia z Serca. W dotychczasowych dwóch edycjach pracownicy PGE w ramach wolontariatu zrealizowali 70 prospołecznych projektów w 35 miejscowościach, poświęcając na to 16 500 godzin.