Program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” działa od 2014 roku. Jest on organizowany przez Wydział CSR PGE SA oraz Fundację PGE – Energia z Serca przy wsparciu kluczowych spółek z Grupy. W dwóch zrealizowanych dotychczas edycjach ponad 200 wolontariuszy PGE przeprowadziło 70 prospołecznych projektów w 35 miejscowościach w całej Polsce. Przekazali innym 16 500 godzin swojej wolontariackiej pracy.

W III edycji programu zgłoszona została rekordowa liczba projektów – 108. To o niemal 30% więcej niż w ubiegłym roku. Rekordziści zgłosili do programu nawet po 5 projektów. Projekty zgłosili pracownicy 8 spółek (dane wg spółki lidera projektu):

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – 39 projektów
  • PGE Dystrybucja – 29 projektów
  • PGE Obrót – 14 projektów
  • PGE SA – 9 projektów
  • PGE Energia Odnawialna – 8 projektów
  • PGE Systemy – 6 projektów
  • PGE EJ1 – 2 projekty
  • Exatel – 1 projekt

Pracownicy chcą wspierać m.in. szkoły, przedszkola, szpitale, ośrodki dla osób niepełnosprawnych. W swoich projektach zaplanowali remonty pomieszczeń, zajęcia dotyczące energii elektrycznej, aranżację przestrzeni zielonej w swojej okolicy, wydarzenia integrujące lokalną społeczność.

- Projekty zgłoszone w trzeciej edycji są bardziej rozbudowane niż te w poprzednich latach. Coraz więcej zespołów buduje wokół wspieranych organizacji szereg różnorodnych działań. Oprócz remontu, organizowane są też zajęcia, spotkania, szkolenia – mówi XXX.

- Widzimy, że nasi wolontariusze nawiązują w swoich lokalnych społecznościach trwałe relacje. Większość zespołów, które już brały udział w wolontariacie pracowniczym, chce znowu wesprzeć tych samych podopiecznych. Długofalowa współpraca, która jest kontynuowana również poza programem, daje szansę na wprowadzenie w naszym otoczeniu realnych i trwałych zmian na lepsze – mówi XXX.

Kapituła Programu, złożona z przedstawicieli wszystkich spółek oraz zarządu Fundacji PGE, oceni wszystkie projekty. Punkty będą przyznawane w czterech kategoriach: wkład pracy wolontariackiej, cel i zakres projektu, budżet oraz harmonogram. 40 projektów, które zdobędą najwięcej punktów, otrzyma dofinansowanie do 5 000 złotych na realizację. Zwycięzców poznamy 27 kwietnia.