W dniu 8 sierpnia podpisaliśmy porozumienie z KRUS ws. przekazania nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie”.

 

 

Dane statystyczne na temat wypadków na terenach wiejskich świadczą o znaczącej poprawie bezpieczeństwa pracy. Wskaźnik wypadkowości od 1993 roku spadł z 24,6 do 9,5. Jednak nadal potrzebne są działania prewencyjne i edukacyjne eliminujące możliwie maksymalnie liczbę wypadków na wsi. Wierzymy, że większości wypadków w rolnictwie można uniknąć, jeśli zastosuje się proste rozwiązania. Dlatego Fundacja PGE wspiera działania KRUS w dziedzinie promocji ochrony zdrowia i bezpiecznego korzystania z maszyn na terenach wiejskich.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz studentów. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:

  1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się,
  2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko,
  3. Zdefiniuj cele – stwórz program,
  4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany,
  5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy,
  6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie,
  7. Daj dobry przykład i motywuj innych. 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.