„Lekcje z klasą” to nowatorskie narzędzia, jakich do tej pory nie było na polskim rynku edukacyjnym. Zestawy bazują na nowoczesnych metodach nauczania – grach oraz planszach projektowych, które angażują dzieci i pomagają nauczycielowi w prowadzeniu lekcji. Podczas lekcji dzieci nauczą się pracy w zespole, twórczego myślenia, nazywania emocji, skutecznej komunikacji i działania na rzecz najbliższego otoczenia. Są to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka, niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości. Zestawy mają być wsparciem dla nauczycieli szkół podstawowych w rozwijaniu tych umiejętności. Zostały opracowane z inicjatywy Fundacji Uniwersytet Dzieci przez naukowców, ekspertów pedagogiki i nauczycieli.

Dzięki Fundacji PGE zestawy edukacyjne otrzyma blisko 200 szkół, co oznacza że z zestawu skorzysta ok. 4 000 dzieci.

Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.