Fundacja PGE wsparła finansowo szpital w Bogatyni. Przekazane środki pozwolą na wprowadzenie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu placówki na środowisko naturalne.

Grupa PGE realizuje wiele projektów proekologicznych, które służą poprawie stanu środowiska naturalnego, ochronie bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej. Dlatego też razem z Fundacją PGE zdecydowaliśmy się wesprzeć pierwszy szpital darowizną, która posłuży działaniom zmniejszającym wpływ placówki na środowisko – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Darowizna Fundacji PGE pozwoli na wprowadzenie 3 etapowego projektu, którego efektem będzie uporządkowanie segregacji odpadów oraz modernizacja nieefektywnego systemu oświetlenia na terenie szpitala. Zakupione zostaną pojemniki na odpady, spełniające wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Następnie zostanie wyodrębnione pomieszczenie do przechowywania segregowanych śmieci. W ostatnim etapie zainstalowany zostanie system przyciemniający i wyłączający światło.

Jesteśmy przekonani, że aktywna realizacja polityki środowiskowej ma wymiar ekologiczny. Realizacja naszego planu przyczyni się do ochrony dobra jakim jest środowisko naturalne – mówi Paweł Juszyński, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Inne działania prośrodowiskowe prowadzone przez Fundację PGE to głównie projekty realizowane w ramach programu „Lasy Pełne Energii”, tj. realizacja instalacji fotowoltaicznych w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz w Świętokrzyskim Parku Narodowym, a także rewitalizacja Krzywego Lasu oraz współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym przy rewitalizacji ścieżki dendrologicznej we Floriance oraz projekt „Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”.  Program „Lasy Pełne Energii”,  realizowany jest przez Grupę PGE od 21 lat. W tym czasie pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami, harcerzami, młodzieżą szkolną i przedstawicielami lokalnych społeczności posadzili ponad 600 tys. drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

gkpge_fundacja_site