Jak co roku, wolontariusze PGE, spotkali się w Warszawie, aby wspólnie podsumować kolejną edycję programu, lepiej się poznać i poszerzyć swoją wiedzę na temat działalności społecznej.

W spotkaniu, oprócz wolontariuszy, udział wzięli przedstawiciele Kapituły Programu, która wybrała zwycięskie projekty, oraz koordynatorzy programu ze wszystkich spółek. Gości przywitali Agnieszka Sadowska – prezes Fundacji PGE oraz Andrzej Stangret – kierownik wydziału komunikacji wewnętrznej i CSR PGE SA. Podziękowali oni wolontariuszom PGE za ich zaangażowanie oraz wręczyli wszystkim dyplomy na pamiątkę udziału w III edycji wolontariackiego konkursu.

Wolontariusze PGE wysłuchali także dwóch bardzo ciekawych wykładów. Robert Bokacki, trener, coach i mówca motywacyjny, wolontariusz od 14 roku życia, działający na rzecz potrzebujących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi, opowiedział wolontariuszom o tym, jaką moc ma czynienie dobra. Drugim gościem był dr Paweł Grabowski, który podzielił się z wolontariuszami swoim doświadczeniem w pomaganiu i współpracy z ludźmi. Dr Grabowski jest chirurgiem, pracował w klinikach chirurgii szczękowo-twarzowej w Krakowie i Warszawie oraz w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Jego kariera zawodowa  rozwijała się bardzo dynamicznie, jednak  on postanowił wszystko zostawić i pomóc tym, o których już niewiele osób pamięta - pomóc osobom nieuleczalnie chorym na nowotwory złośliwe, mieszkańcom małych wiosek. Przeniósł się pod Białystok i w 2010 roku założył Hospicjum Domowe p.w. Proroka Eliasza w Nowej Woli na Podlasiu, jedyne w Polsce wiejskie hospicjum.

Oba wykłady były dla wolontariuszy PGE potężną dawką inspiracji i motywacji. Wolontariusze PGE wzięli również udział w warsztatach, podczas których poszerzyli swoją wiedzę na temat działalności społecznej. Poznali zasady organizacji zbiórek publicznych i koleżeńskich, sposoby motywacji wolontariuszy, storytellingu oraz pomysły na kreatywne podejście do planowania działań wolontariackich.

Wolontariusze wypełnili także ankiety ewaluacyjne, w których opowiedzieli o swoich doświadczeniach, ocenili współpracę z zespołem, przedstawili mocne i słabe strony programu oraz pomysły na jego usprawnienie. Jest to dla zespołu koordynatorów wolontariatu PGE bardzo ważne narzędzie do zbierania informacji na temat programu. Opinie i pomysły wolontariuszy co roku wspierają ich w pracach nad kolejną edycją konkursu.

Podczas uroczystej kolacji wolontariusze obejrzeli wspólnie film, przedstawiający wszystkie zrealizowane przez nich w tym roku projekty wolontariackie. Była to okazja do wspomnień oraz poznania działań innych zespołów wolontariackich. Projekcji towarzyszyło dużo emocji: uśmiechów, łez, braw.

Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” jest organizowany od 2014 roku przez Fundację PGE oraz Departament Komunikacji i Marketingu PGE SA. Coroczny konkurs na projekty wolontariackie cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników. W tym roku 179 wolontariuszy PGE w 40 projektach wsparło swoimi działaniami m.in. szpitale, szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, fundacje oraz domy samotnych matek.

gkpge_fundacja_site