Wolontariusze PGE modernizują szkolną pracownię fizyczną i rozbudzają w uczniach pasję do energetyki – w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym.

ZespółcZespół wolontariuszy PGE z Posterunku Energetycznego Grójec, przez cały dzień przywracał właściwą funkcję ławkom szkolnym  w pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym pod Grójcem. Do zadań wolontariuszy PGE należało m.in. zamontowanie zacisków do podłączenia obwodów wraz z miernikami wskazującymi napięcie. Cała instalacja podłączona będzie do zasilacza 12-24 V przy katedrze nauczyciela i przez niego będzie sterowana. Wolontariusze PGE zaczęli też malować ławki, na których niebawem pojawią się wzory fizyczne – swoiste ściągi dla uczniów. Pracownia zostanie też wyposażona w  inne elementy dydaktyczne – podświetlane tablice z rodzajami prawdziwych kabli i izolatorów.

Wolontariusze PGE rozpoczęli też na zewnątrz budynku montaż panelu fotowoltaicznego, który w słoneczne dni będzie zasilał „zieloną energią” szkolną instalację. To wszystko po to, aby przybliżyć młodzieży, poprzez fizykę empiryczną, przedmiot szkolny, który wśród uczniów nie cieszy się zbyt dużą sympatią.

Na zakończenie projektu planowany jest konkurs międzyklasowy polegający na zbudowaniu obwodów elektrycznych według przedstawionych schematów. Ten edukacyjny projekt ma na celu rozbudzenie pasji „elektrycznych” w uczniach i skierowanie ich potencjału w stronę energetyki.

gkpge_fundacja_site