Wolontariusze PGE z PGE GiEK po raz kolejny pojawili się w Opolnie Zdroju. Tym razem turoszowska drużyna postanowiła odnowić lokalną świetlicę.

Zespół wolontariacki zrealizował projekt, którego beneficjentem było Sołectwo Opolno Zdrój. Prace podjęte przez wolontariuszy miały na celu podniesienie efektywności energetycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Zespół przy realizacji swojego projektu kierował się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, mając na celu poprawę warunków pobytu dziennego dzieci mieszkających w tej miejscowości. Na co dzień ze świetlicy korzysta ok. 20 dzieci. W porównaniu do innych świetlic ta w Opolnie była najbardziej zaniedbana i niedoinwestowana.

Pomieszczenie znajduje się w budynku poniemieckim, który dawno nie był remontowany, a realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia oszczędności energii elektrycznej oraz ciepła dzięki instalacji energooszczędnego oświetlenia i poprawę izolacji cieplnej – montaż rolety i drzwi.

Projekt posiadał również aspekt edukacyjny. Wolontariusze zorganizowali warsztaty i quiz dla mieszkańców oraz konkurs rysunkowy pn. „Kraina energii dla dzieci”, których celem było wyjaśnienie haseł związanych z energią oraz poznanie metod oszczędzania energii.

Tegoroczny projekt był kontynuacją działań na rzecz mieszkańców Opolna Zdroju prowadzonych przez Wolontariuszy PGE w latach 2016-2018.

gkpge_fundacja_site