Startuje kolejna, 6. już edycja Wolontariatu Pracowniczego PGE, której organizatorem jest Fundacja PGE. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich doświadczonych wolontariuszy oraz wszystkich tych, którzy są gotowi podjąć nowe wyzwanie.

Tak jak w poprzednich latach każdy wolontariusz może liczyć na wsparcie Fundacji PGE i przede wszystkim koordynatorów wolontariatu.

Wnioski o grant zaczniemy przyjmować jeszcze w maju, a cały program zostanie wydłużony do końca roku 2019, by każdy projekt mógł zawierać elementy związane ze świętami i wydarzeniami datowanymi na końcówkę roku, w tym m.in. andrzejki, mikołajki, Boże Narodzenie, sylwester i inne.

Tegoroczna edycja wolontariatu uwzględnia kilka zmian, jakie wymusza na nas zmieniające się prawo (m.in. RODO) oraz potrzeba rozwinięcia formuły Wolontariatu Pracowniczego PGE w celu jego dalszego rozwoju.

Nasz Wolontariat Pracowniczy PGE posiada trzy podstawowe cele:

  • społeczny, który opiera się na budowaniu lokalnego partnerstwa z lokalnymi społecznościami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, instytucjami publicznymi i innymi,
  • kształtowanie dobrych relacji wśród pracowników poprzez realizacje swoich ambicji i zainteresowań przy pomocy współpracowników oraz pracodawcy,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie.

Biorąc pod uwagę cele naszego wolontariatu oraz dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia wolontariuszy PGE, tegorocznej edycji przyświecać będzie motyw przewodni:  Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna oraz edukacja.

Kapituła Wolontariatu oceniać będzie napływające wnioski m.in. pod kątem zgodności projektu z motywem przewodnim oraz uwzględniających trzy podstawowe cele Wolontariatu Pracowniczego PGE.

gkpge_fundacja_site