Dzięki ciężkiej pracy a przede wszystkim wielkiemu sercu wolontariuszy PGE, odnowiona została świetlica socjoterapeutyczna im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim.

Wolontariusze PGE pracowali nad remontem świetlicy socjoterapeutycznej im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim. Prace wykonane przez zespół wolontariacki polegały m.in. na: pomalowaniu ścian i sufitów, zamontowaniu nowych, kolorowych szafek w wydzielonej części szatniowej oraz wymianie oświetlenie na energooszczędne typu LED.

Jednym z założeń projektu było odnowienie pomieszczeń świetlicy, która od 2002 roku służy dzieciom i młodzieży z wielu piotrkowskich szkół, zapewnia fachową opiekę dzienną, wspiera młodzież w nauce oraz pomaga organizować czas poza szkołą.

W ten sposób wolontariusze PGE chcieli przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej, wzmocnić rodzinną atmosferę, jaka panuje w placówce oraz pomóc wychowawcom pracującym z młodzieżą, którzy wpływają na rozwój ich zainteresowań i zdolności.

Realizacja zaplanowanych działań miała na celu, w sposób znaczący, poprawę warunków, w których dzieci i młodzież przebywają po zajęciach szkolnych. A mianowicie: zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniach świetlicowych, poprawę efektywności energetycznej a także zmniejszenie opłat za ogrzewanie i prąd. Zaoszczędzone środki placówka będzie mogła wykorzystać na zakup niezbędnych materiałów, wykorzystywanych podczas zajęć organizowanych dla podopiecznych.

Zespół w ramach projektu wolontariackiego przeprowadził również warsztaty edukacyjne dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętów elektrycznych oraz tego, jak powstaje prąd. Realizacja działań edukacyjnych miała za zadanie zwiększenie świadomości na temat branży energetycznej u dzieci i młodzieży.

Dodatkowym atutem projektu jest promowanie wśród młodzieży wolontariatu i pracy na rzecz lokalnej społeczności.

W pracach remontowych wzięli udział nie tylko wolontariusze PGE, ale także opiekunowie oraz rodzice dzieci i młodzieży ze świetlicy, mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a także młodzież z Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu.

gkpge_fundacja_site