Wolontariusze PGE wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” ze Szczercowa stworzyli zielone miejsce wypoczynku.

Projekt ten realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych był drugim etapem pomysłu zapoczątkowanego przez wolontariuszy PGE w zeszłym roku. Wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” ze Szczercowa udało się stworzyć miejsce bezpieczne i wolne od czynników wywołujących stres. Przebywanie w nim wpływa pozytywnie na podopiecznych Stowarzyszenia, dając im poczucie spokoju, ładu i harmonii.

Ponadto, możliwość wykonywania prac w ogrodzie przez podopiecznych Stowarzyszenia, w ramach działalności pracowni ogrodniczo-florystycznej umożliwia rehabilitację zawodową, która prowadzona w otoczeniu natury wpływa na poprawę kondycji fizycznej oraz psychicznej osób z niepełnosprawnościami.

Lider zespołu wolontariackiego, na co dzień pracownik oddziału KWB Bełchatów wraz z przyjaciółmi przepracowali łącznie ok 370 godzin wolontariackich w ramach projektu „Oaza zieleni – miejsce spokoju, harmonii i wyciszenia”.

gkpge_fundacja_site