Stworzenie miejsca, które będzie sprzyjać profesjonalnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym – taki cel postawiły sobie wolontariuszki PGE, które realizowały swój projekt w Gryfinie.

Wolontariuszki PGE w 6. edycji Wolontariatu Pracowniczego PGE „Pomagamy” współpracowały z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gryfinie - nad stworzeniem klubu terapeutycznego. Miejsce to ma służyć podopiecznym Stowarzyszenia oraz mieszkańcom terenów gminy Gryfino i gmin ościennych.

Celem projektu było utworzenie przestrzeni sprzyjającej profesjonalnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Placówka z założenia jest przyjazna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych z niepełnosprawnościami, ale także dla ich rodzeństwa oraz przyjaciół. W ramach działalności klubu terapeutycznego realizowane będą spotkania o charakterze integracyjnym, terapeutycznym i edukacyjnym. Podopieczni klubu będą mieli możliwość uczestnictwa w wyjściach np.: do kina, muzeum, teatru, a także w organizowanych warsztatach teatralnych, zajęciach hipoterapeutycznych, a także wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.

Realizacja tego projektu, pomoże w wykształceniu pozytywnego stosunku do niepełnosprawności w lokalnej społeczności, a także przyczyni się do rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego podopiecznych Stowarzyszenia poprzez stymulowanie ich zdolności i umiejętności.

gkpge_fundacja_site