Grupa Kapitałowa PGE, przy współpracy wszystkich kluczowych spółek oraz Fundacji PGE – Energia z Serca, rozpoczęła program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, który ma na celu pomoc lokalnym społecznościom.

Grupa Kapitałowa PGE, przy współpracy kluczowych spółek oraz Fundacji PGE – Energia z Serca, rozpoczęła program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, który ma na celu pomoc lokalnym społecznościom.

Wolontariat pracowniczy PGE to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów z ich najbliższego otoczenia.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w zakładce "wolontariat pracowniczy". 

gkpge_fundacja_site