Projekt przybliżający mieszkańcom Opolna-Zdroju oraz okolicznych miejscowości historię tego urokliwego zakątka została zrealizowany przez wolontariusz PGE.

W ramach projektu przedłużono ścieżkę edukacyjną z Jasnej Góry do Opolna-Zdroju, gdzie stanęła tablica na temat uzdrowiskowej przeszłości miejscowości oraz altana dla turystów. Wolontariusze PGE zaprosili uczniów szkoły w Opolnie do współpracy przy opracowaniu questu pod tytułem „Śladami dawnej świetności Opolna”. Questing to gra terenowa, polegająca na spacerze trasą opisaną w rymowanej formie i rozwiązywaniu zagadek związanych z odwiedzanymi miejscami. Dzięki questowi można poznać historyczne nazwy i przeznaczenie współczesnych budynków, które sto lat temu były zakładami kąpielowymi, pensjonatami i hotelami. Finałem zabawy jest rozwiązanie hasła i odnalezienie „skrzyni skarbów”. Wolontariusze PGE założyli kronikę questów oraz wyposażyli „skrzynię” w „skarby”: opracowaną specjalnie do tego celu pieczątkę oraz widokówki, przedstawiające stare Opolno w nowej oprawie graficznej. W najbliższym czasie quest zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz rozesłany do placówek oświatowych i edukacyjnych regionu.

Otwarcie ścieżki edukacyjnej i premiera questu zostały połączone z organizacją wydarzenia pod hasłem „Sto lat temu w Opolnie-Zdroju”. Goście mogli skorzystać z otwartej specjalnie z tej okazji kawiarenki plenerowej, oferującej domową lemoniadę, wypieki i uzdrowiskowe oblaty, obejrzeć wystawę starych fotografii Opolna oraz zapoznać się z ogłoszeniami sprzed stu lat, które zostały zaprezentowane na słupie ogłoszeniowym. Imprezie towarzyszył występ orkiestry górniczej i muzyka z początku XX wieku ze starych płyt. Wolontariusze PGE zachęcili uczestników do przebrania się w stroje z tamtych lat, a chętni mogli odbyć przejażdżkę pięknym oldmobilem z lat 40-tych.

Tegoroczny projekt to kontynuacja prac zrealizowanych podczas zeszłorocznej edycji programu wolontariackiego, w trakcie którego powstała ścieżka edukacyjna prowadząca z Bogatyni do Jasnej Góry.

gkpge_fundacja_site