Wolontariusze PGE z Warszawy i Pomorza stworzyli miejsce spotkań dla lokalnej społeczności.

Wolontariusze PGE, na co dzień pracownicy PGE EJ 1,  postanowili wesprzeć mieszkańców Słajszewa. Jest to niewielka wieś, w której mieszka ok. 150 osób. W sezonie letnim w miejscowych gospodarstwach agroturystycznych zatrzymują się turyści, którzy wybierają wypoczynek nad polskim morzem. We wsi brakowało miejsca, gdzie można usiąść, odpocząć lub znaleźć informację na temat lokalnej oferty turystycznej.

Dlatego zespół wolontariacki, po konsultacji z radą sołecką, zdecydował zagospodarować niewielki skwer (powierzchnia ok. 30 m2) położony w centralnej części wsi i przystosować go do potrzeb mieszkańców i turystów.

Prace związane z zagospodarowaniem skweru polegały na demontażu i uprzątnięciu starych ław, wyrównaniu i ogrodzeniu terenu, zamontowaniu na stałe drewnianych ław i stołów oraz stojaka na rowery. Ponadto wolontariusze posadzili krzewy, pnącza i kwiaty, odmalowali tablice informacyjne. Zamontowano także nową tablicę, na której pojawią się informacje związane z energetyką jądrową. Dodatkowo wolontariusze zaangażowali się w uprzątnięcie terenu przed świetlicą sołecką. 

gkpge_fundacja_site