Dzięki pomysłowości i pracy wolontariuszy PGE nowocześnie urządzona pracownia gospodarstwa domowego została we wrześniu oddana do użytku niepełnosprawnym uczniom Ośrodka "Radość Życia" w Sandomierzu.

- Dziś naszych uczniów, nauczycieli, rodziców marzenia właśnie się spełniły, dzięki płynącej "energii z serca" pracownię kulinarną otworzymy... – powiedziała dwuwierszem, podczas uroczystego otwarcia pracowni kulinarnej, Maria Butkowska – wicedyrektor Ośrodka.

Uroczyste otwarcie pracowni, w którym uczestniczyli uczniowie z rodzicami, nauczyciele i dyrekcja Ośrodka oraz wolontariusze PGE to ukoronowanie pracy, jaką włożyli wolontariusze, realizując ten projekt – a dzięki niemu wychowankowie Ośrodka nabędą wiele umiejętności koniecznych do codziennego życia. Poznanie „tajników kulinarnych” w praktyce wpłynie na poczucie niezależności podopiecznych placówki.

Jednak zanim „kuchnia” zyskała swój ostateczny wygląd, w czasie wakacji zespół wolontariuszy PGE wykonał prace adaptacyjne pomieszczenia (przede wszystkim remontowe). Wspólnie z nauczycielami wybrali też meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Dostosowali instalację elektryczną i kanalizacyjną do podłączenia sprzętu, zainstalowania urządzeń i montażu mebli. Wolontariusze przeprowadzili też instruktaż dla uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętu kuchennego. Funkcjonalnie, gustownie i estetycznie urządzona klasopracownia zrobiła wielkie wrażenie na uczestniczących w spotkaniu wychowankach i zachęciła do prób kulinarnych. Uczniowie - z niewielką pomocą przyjaciół - przygotowali soki, napoje i przekąski. – Nigdy nie piłem lepszego soku! – powiedział po konsumpcji jeden z gości spotkania.

Zgodnie z założeniami projektu „kuchnia” będzie dla niepełnosprawnych uczniów Ośrodka sposobem na wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju i przygotowaniem do samodzielnego życia.

Zdjęcia: Artur Dusza

gkpge_fundacja_site