Od września w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie działa do zajęć specjalistycznych.

Zadaniem zespołu wolontariackiego było wyremontowanie i przystosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych. 

Wolontariusze PGE pomalowali ściany, zamontowali nową wykładzinę, lustra i zabawki ścienne. Sala służy wszechstronnemu rozwojowi dzieci, a jej przygotowanie zajęło wolontariuszom miesiąc.

Zdjęcia: Artur Dusza

gkpge_fundacja_site