22 maja w Warszawie spotkali się liderzy zwycięskich zespołów wolontariackich II edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”.

Spotkanie było okazją do omówienia zasad realizacji wolontariackich projektów oraz poznania się w gronie liderów i koordynatorów wolontariatu.

W ramach II edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” wolontariusze PGE zrealizują 40 projektów prospołecznych skierowanych do lokalnych społeczności. Przeprowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zorganizują wydarzenia integrujące mieszkańców, wyremontują sale w szkołach i placówkach dla osób niepełnosprawnych. Ich działania będą trwały od czerwca do listopada 2015 roku i weźmie w nich udział prawie 200 wolontariuszy – pracowników PGE.

gkpge_fundacja_site