Fundacja PGE – Energia z Serca z siedzibą w Warszawie (ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa) w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 500/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. zebrała kwotę 19288,34 złotych. Celem zbiórki było zebranie środków na pomoc osobom poszkodowanym przez tajfun na Filipinach.

Zbiórka przeprowadzona została wśród pracowników Grupy Kapitałowej PGE na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach zbiórki Fundacja PGE – Energia z Serca otrzymała na konto wpłaty od 147 pracowników oraz 14 wpłat od grup pracowników. Fundacja PGE nie otrzymała ofiar w naturze. Zbiórka została przeprowadzona bezkosztowo.

Zebrane środki zostały przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej, prowadzącej na Filipinach akcję odbudowywania domów dla filipińskich rodzin. Ocena najpilniejszych potrzeb zostanie dokonana przez Polską Akcję Humanitarną. 

gkpge_fundacja_site