Od czerwca Fundacja PGE działa pod nową nazwą. Zmiana, która objęła również identyfikację wizualną, pozwoli na uspójnienie działań z zakresu zaangażowania społecznego w Grupie PGE.

Zmianie uległa nazwa Fundacji z dotychczasowej „Fundacja PGE – Energia z Serca” na „Fundacja PGE”.  Jednocześnie dotychczasowy adres, numer NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz numer KRS, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian. Zmiana nazwy Fundacji nie ma wpływu na ważność zawartych umów.

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Jej celem jest zapewnienie transparentności działań oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. Od 2011 roku wspiera rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne. Od 2014 roku organizuje program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, w którym ponad 300 pracowników-wolontariuszy w ciągu trzech lat zrealizuje 110 prospołecznych projektów na terenie 12 województw. Fundacja zorganizowała również konkurs „Energia Innowacji”, w którym młodzi naukowcy przygotowywali innowacyjne projekty z obszaru działania Grupy PGE, a najlepsze z nich mają szansę na wdrożenie. Przez 5 lat swojej działalności wsparła blisko 700 organizacji i instytucji, przeznaczając na to 11,5 mln złotych.

 

Aktualne dane Fundacji:

Fundacja PGE

ul. Mysia 2

00-496 Warszawa

KRS: 0000383006

NIP: 7010311774

REGON: 142919434

gkpge_fundacja_site