7 maja podczas konferencji „Mierzymy wysoko!” ogłoszono standardy działania fundacji korporacyjnych, wypracowane wspólnie przez Forum Darczyńców oraz 45 fundacji powołanych przez firmy. Jednym z uczestników projektu była Fundacja PGE – Energia z Serca.

Standardy zostały wypracowane w sposób oddolny i partycypacyjny przez przedstawicieli 45 fundacji z całej Polski, którzy w latach 2012-2015 co trzy miesiące spotykali się w Warszawie, aby podczas seminariów podnosić swoją wiedzę o fundacjach w Polsce i na świecie oraz w toku dyskusji budować wspólne działania dla poszczególnych obszarów z zakresu zarządzania organizacją i prowadzenia działalności grantodawczej.

Efektem wspólnych prac było opracowanie przez Forum Darczyńców pierwszego w Polsce podręcznika dla osób zarządzających i tworzących fundacje korporacyjne. Podręcznik zawiera pełny zapis 12 wypracowanych standardów wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami oraz pytaniami sprawdzającymi spełnianie danego standardu.

Podczas konferencji „Mierzymy wysoko!” o swoich doświadczeniach przy budowaniu standardów opowiedzieli uczestnicy projektu, a wypracowany materiał skomentowali: Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Anna Gnys z Ministerstwa Sprawiedliwości, Jacek Kowalski z Orange Polska i Krzysztof Więckiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gość specjalny – Sevdalina Rukanova z Europejskiego Centrum Fundacji mówiła o trendach w samoregulacji z perspektywy europejskiej.

- W ramach współpracy z Forum Darczyńców uczestniczyliśmy w seminariach, warsztatach i sesjach coachingowych. Pozwoliło nam to spojrzeć na naszą działalność z innej perspektywy oraz wprowadzić wiele zmian i usprawnień. Nawiązaliśmy też bardzo cenne kontakty – mówi Dorota Borkowska, członek zarządu Fundacji PGE – Energia z Serca.

- Wypracowane przez fundacje korporacyjne w Polsce standardy zyskały aprobatę za granicą. Na uznanie zasługuje rzetelne i partycypacyjne podejście Forum Darczyńców do projektu opracowania „Standardów działania fundacji korporacyjnych” w Polsce - mówi Gerry Salole, szef Europejskiego Centrum Fundacji. Standardy, szczególnie te dotyczące finansowania, relacji z fundatorem oraz zasad zarządzania, z powodzeniem mogłyby służyć za wzór dla sektora fundacji korporacyjnych w innych krajach – dodaje dr Ekkehard Winter, dyrektor wykonawczy Fundacji Deutsche Telekom z Niemiec.

Fundacja PGE – Energia z Serca, która aktywnie uczestniczyła w projekcie Forum Darczyńców, jest jednym z filarów zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PGE. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła w 2012 roku. Od tego czasu wspieramy lokalne społeczności w zakresie: lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji, pomocy społecznej, sportu amatorskiego oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Pomagamy również pracownikom Grupy Kapitałowej PGE, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W 2014 roku udzieliliśmy wsparcia 168 instytucjom i organizacjom non-profit z całego kraju, przekazując pomoc o wartości prawie 3 mln zł.

Od kwietnia 2014 roku, wspólnie z naszym fundatorem - PGE Polską Grupą Energetyczną prowadzimy program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Obecnie trwa jego druga edycja, w której wsparcie na realizację otrzyma 40 prospołecznych inicjatyw zgłoszonych przez pracowników Grupy Kapitałowej PGE. 

 

 

Publikacja "Standardy działania fundacji korporacyjnych. Podręcznik Forum Darczyńców dla osób zarządzających i pracowników fundacji korporacyjnych" dostępna jest tutaj.

gkpge_fundacja_site