Miło nam poinformować, że II edycja programu „Bohaterowie naszej przyszłości” została objęta patronatem medialnym przez TVP Historia.

logo-tvp-historia-white.jpg

Przypominamy, że w ramach drugiej edycji programu “Bohaterowie naszej przyszłości” beneficjentami mogą zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z  niemieckim okupantem – jako czynni  uczestnicy walk lub  jako osoby wspierające walczących, działające w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego jako członkowie ruchu oporu.  

Uzyskanie świadczenie w wysokości min. 850 zł nie nakłada na beneficjentów żadnych zobowiązań, jest całkowicie darmowe i bezzwrotne. Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego poniżej Wniosku, a następnie przesłanie go do Fundacji Cultura Memoriae (Operatora Programu), na poniżej podany adres korespondencyjny.

Wniosek można także uzyskać:

  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Programu – tel. 606 157 208, gdzie można zgłosić chęć udziału w Programie, a Fundacja Cultura Memoriae prześle na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia w domu i odesłania tradycyjną pocztą
  • ze strony internetowej Fundacji PGE
  • ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae
  • ze strony internetowej programu www.powstancy44.pl

Wnioski należy składać do 8 września 2019r., decyduje  data stempla pocztowego.

gkpge_fundacja_site