27 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Fundację PGE.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie 7 Złotych Zasad Wizji Zero. Tegoroczny konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lata. Udział w nim polegał na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Do Konkursu zgłosiły się 72 osoby, zakwalifikowano 60 filmów, z których Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne prace. Kryteriami wyboru były: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość oraz jakość i walory estetyczne utworu.

Laureatami zostali:

I miejsce – Kaja Barton, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zam. w Bydgoszczy w woj. kujawsko-pomorskim

II miejsce – Adam Rybitwa, Zespół Szkół CKR w Karolewie im. Franciszka Kamińskiego, zam. w Kolnie w woj. warmińsko-mazurskim

III miejsce – Michał Dudek, Zespół Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, zam. w Jodłowej w woj. podkarpackim.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

Maja Wołoszyn – Zespół Szkół CKR w Nowosielcach, zam. w Sanoku w woj. podkarpackim

Patrycja Bieniek – Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, zam. w Borkach w woj. lubelskim

Kacper Zajma – Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, zam. w Kazimierzy Wielkiej w woj. świętokrzyskim

Wojciech Bartosiak – Zespół Szkół nr 2 w Krasnymstawie, zam. w Marysinie w woj. lubelskim. 

 

 

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości KRUS.

gkpge_fundacja_site