„Bohaterowie naszej przyszłości” – ruszył program Fundacji PGE i Fundacji Cultura Memoriae przygotowany z myślą o Powstańcach Warszawskich.

bohaterowie-logo-1920x603px.png

„Bohaterowie naszej przyszłości” to projekt Fundacji PGE, realizowany we współpracy z Fundacją Cultura Memoriae, przygotowany specjalnie z myślą o Powstańcach Warszawskich. W ramach programu Powstańcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w wysokości 850 zł, z którego środki będą mogli przeznaczyć m.in. na opłaty za energię elektryczną, leki, koszty opieki medycznej lub opłaty za inne media.

Projekt stanowi kontynuację współpracy i opieki nad grupą kombatantów, zasłużonych dla Ojczyzny, w tym osób pozostających często w bardzo trudnej sytuacji materialnej, samotnych, zapomnianych przez środowisko, pozbawionych właściwej opieki i pozostających na marginesie życia społecznego. Jest to ostatnia szansa, aby wspomóc przywracanie pamięci o nich i zrekompensowanie im lat zapomnienia. Pomoc kombatantom, szczególnie żołnierzom i sanitariuszkom walczącym w Powstaniu Warszawskim, jest nie tylko istotna, ale powinna być naturalną potrzebą w ramach wdzięczności i szacunku dla czynów przez nich dokonanych - mówi Hanna Nowakowska, prezes fundacji Cultura Memoriae.

Beneficjentem programu „Bohaterowie naszej przyszłości” mogą zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem. Mogą to być zarówno czynni uczestnicy walk, jak i osoby wspierające walczących, czyli członkowie ruchu oporu działający w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym każda z osób zgłaszających się do udziału w programie musi posiadać uprawnienia kombatanckie z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim przyznane decyzją Szefa UdSKiOR zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw.

Świadczenie w wysokości 850 zł przyznawane Powstańcom jest jednorazowe i bezzwrotne, jednocześnie nie nakłada na Powstańców żadnych dodatkowych zobowiązań.

Jesteśmy największą firmą energetyczną w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki, dlatego niezwykle ważne jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, w tym wspieranie projektów, których celem jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości. Udział PGE w projekcie „Bohaterowie naszej przyszłości” to kolejny, po „Paczce dla Kombatanta”, przejaw troski o tych, którzy w najtrudniejszym dla Polski okresie byli gotowi poświęcić dla niej wszystko. To nasz obowiązek, ale i ogromny zaszczyt, wpierać ludzi, którzy zapisali tak piękne karty polskiej historii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” realizowany jest we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związkiem Powstańców Warszawy oraz Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Inauguracji projektu „Bohaterowie Naszej Przyszłości” towarzyszyła konferencja prasowa. W konferencji, poza przedstawicielami partnerów projektu – Hanną Nowakowską, prezes fundacji Cultura Memoriae i Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, udział wzięli również: Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Eugeniusz Tyrajski, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, Jerzy Majkowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa oraz Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne. Partnerem akcji „Bohaterowie naszej przyszłości” jest Fundacja Cultura Memoriae, która od wielu lat realizuje z sukcesami swą misję organizując wsparcie dla kombatantów poprzez wolontariat i działania socjalno-pomocowe. W ostatnim czasie Fundacja Cultura Memoriae została nominowana za swą działalność do nagrody konkursu WAWA –  Bohaterom.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” to kolejny wspólny projekt Fundacji PGE i Fundacji Cultura Memoriae. W latach 2016-2017, w ramach dwóch edycji akcji „Paczka dla kombatanta”, staraniem obu Fundacji do środowiska kombatantów trafiło w sumie 1000 paczek świątecznych.

 

***

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku:

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia powinny wypełnić stosowny wniosek, a następnie przesłać go na adres korespondencyjny Fundacji Cultura Memoriae (operatora programu). Środki będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom najstarszym i samotnym.

 

Wniosek można uzyskać:

• w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy (ul. Długa 11, Warszawa) – osobiście;

• w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa (ul. Zielna 39, Warszawa) – osobiście;

• zgłaszając potrzebę uzyskania wniosku telefonicznie (infolinia programu: 606 157 208) – w odpowiedzi Fundacja Cultura Memoriae prześle na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia w domu i odesłania tradycyjną pocztą;

• ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae

• ze strony internetowej Fundacji PGE

• ze strony internetowej programu www.powstancy44.pl

 

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018 roku, decyduje data stempla pocztowego.

 

***

Dodatkowe informacje dla mediów:                         

Biuro Prasowe PGE

+48 (22) 340 22 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

gkpge_fundacja_site