Finansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna projekt Partnerstwo na rzecz powstania ogrodu komunalnego na zasadach permakultury dla społeczności lokalnej Osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi został uznany w II edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku za Najlepsze Lokalne Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012!

Ponieważ już niedługo na nowo rozpocznie się akcja przekazywania jednego procenta podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, warto zwrócić uwagę, jakie organizacje najbardziej skorzystały z naszego wsparcia w 2012 roku.

Niemal co czwarta złotówka, która trafiła w 2012 roku do Organizacji Pożytku Publicznego, została rozliczona przez podatników z województwa mazowieckiego. Na kolejnych miejscach znajdują się województwa: śląskie (stąd pochodzi co ósma złotówka), wielkopolskie (co jedenasta złotówka), małopolskie i dolnośląskie (co dwunasta złotówka).

Podobnie jak w 2011 roku niemal połowa kwoty z 1% podatków zasiliła budżety stowarzyszeń i fundacji z Mazowsza (a tak naprawdę Warszawy – OPP ze stolicy zebrały w 2012 roku ponad 200 mln zł). Do organizacji z drugiej pod względem wielkości zgromadzonych z 1% środków Małopolski trafiło ok. 40 mln zł, ponad pięć razy mniej niż do stolicy. Kolejne regiony, z których każdy zebrał z 1% ponad 30 mln, to województwo śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Można wiec stwierdzić, że ze środków z 1% w największym stopniu korzystają organizacje z terenów, z których pochodzi największa część środków przekazanych OPP, jednak o ile podatnicy z pięciu wymienionych województw wskazali w zeznaniach podatkowych kwoty, których łączna wartość stanowiła ok. 60% sumy środków z 1% podatku rozliczonego w 2012 roku, to do OPP z tych regionów trafiło 80% całej puli.

Tak duża koncentracja środków z 1% podatku w województwie mazowieckim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim jest oczywiście związana z faktem, że są to tereny, na których działa najwięcej OPP (w sumie ponad połowa wszystkich). Jednak nie tylko suma środków z 1% jest w tych pięciu regionach największa, ale także średnia kwota trafiająca do organizacji pożytku publicznego z ich terenu. To z kolei ma przede wszystkim związek z lokalizacją organizacji, które z 1% otrzymują największe kwoty.

Najwięcej w dużych miastach

To w stolicach województwa mazowieckiego, małopolskiego czy dolnośląskiego siedziby mają organizacje, które z 1% podatku zebrały największe kwoty: w Warszawie Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (108 mln zł), Fundacja TVN „Nie jesteś sam” (niemal 7 mln), w Krakowie Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko (7,5 mln zł), we Wrocławiu Fundacja „Rosa” (niemal 7 mln), Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia (6 mln zł). Również na Śląsku i w Wielkopolsce zlokalizowanych jest kilka OPP z „pierwszej setki” organizacji o największych przychodach z 1%, jednak w tych regionach są one terytorialnie rozproszone i nie wszystkie zlokalizowane są w stolicach województw.

Analiza danych z Ministerstwa Finansów nie pozostawia złudzeń, że 1% to mechanizm z którego korzystają w zdecydowanie większym stopniu organizacje z miast (przede wszystkim dużych). To w nich działa większość organizacji pożytku publicznego i w konsekwencji tam też trafia zdecydowanie największa cześć środków z 1% podatku (do samych miast wojewódzkich trafiło w 2012 roku 72% wszystkich środków z 1% podatku). Wyjątkiem potwierdzającym regułę jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, druga pod względem wielkości przychodów z 1% w 2012 roku, zarejestrowana w liczącej 9,5 tysiąca mieszkańców wsi Złotów.

O możliwości przekazania jednego procenta w 2013 roku jeszcze nie raz będziemy przypominać. Już teraz warto się zastanowić, czy jest jakaś organizacja, którą szczególnie chcielibyśmy wesprzeć, a która być może nie znalazła się wśród wymienionych wyżej rekordzistów. Warto pamiętać, że dla tych organizacji jest to często podstawowe źródło finansowania, bez którego prowadzenie działalności byłoby prawie niemożliwe.

Źródło: fragmenty artykułu pochodzą z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

gkpge_fundacja_site