Dziesięć z trzydziestu dziewięciu innowacyjnych projektów zgłoszonych przez młodych naukowców zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu. W finale uczestnicy zaprezentują swoje projekty przed komisją złożoną z ekspertów Grupy Kapitałowej PGE oraz przedstawicieli świata nauki. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody o łącznej wartości 100 000 złotych.

Konkurs „Energia Innowacji” skierowany jest do młodych naukowców – doktorantów i osób posiadających tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłoszone przez nich projekty będą oceniane m.in. pod względem jakości i charakteru projektu, jego komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia w ramach Grupy PGE. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGE – Energia z Serca, a partnerem strategicznym - PGE Polska Grupa Energetyczna.   

Przed finałem konkursu autorzy 10 najlepszych projektów wezmą udział w warsztacie z ekspertami z Grupy Kapitałowej PGE. Będzie to m.in. okazja do jeszcze lepszego poznania specyfiki działania firmy energetycznej oraz uwzględnienia pozyskanych informacji w swoich finałowych prezentacjach.

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU:

#02 Monolityczny sorbent siarkowodoru i sposób jego działania

#03 Sonda osadczo-korozyjna do określenia ryzyka oraz źródła korozji wysokotemperaturowej

#07 Biotechnologiczne wytwarzanie wodoru

#10 SoliDron

#22 Innowacyjne obniżenie emisji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu UPS z PGE

#27 SEDACO2

#34 Hybrydowe mikrokulki z materiałami zmiennofazowymi

#36 Sieć lądowisk dla dronów

#37 Zastosowanie popiołów lotnych do redukcji emisji

#39 Mikro-turbina wiatrowa dla obszarów zurbanizowanych

 

gkpge_fundacja_site