Wolontariusze PGE zaprosili dzieci przebywające na koloniach w Domu Polonii w Żytkiejmach na żywą lekcję historii. Młodzi Polacy, mieszkający na Białorusi odwiedzili m.in. Wilczy Szaniec i bunkry w Mamerkach.

Zespół wolontariacki PGE Obrót S.A. Oddział Białystok, zrealizowali projekt o nazwie „Żywa Lekcja Historii” - dla dzieci z Białorusi będącymi podopiecznymi Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Organizacja udziela pomocy materialnej i niematerialnej poprzez organizację integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z polskich rodzin, domów dziecka oraz placówek opieki społecznej. Ponadto organizuje turnusy rehabilitacyjne, warsztaty i kursy dokształcające nauczycieli języka polskiego z Białorusi, realizuje program stypendialny dla młodzieży, organizuje pobyty edukacyjne w Polsce, współorganizuje Dni Kultury Kresowej w Białymstoku oraz prowadzi wiele innych  działań na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.

Wolontariusze PGE w ramach programu Wolontariatu Pracowniczego PGE „Pomagamy”, zorganizowali autokarową wycieczkę do kwatery głównej Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu oraz zwiedzanie bunkrów w Mamerkach. Przeprowadzono również konkurs plastyczny oraz quiz dla dzieci uczestniczących w wycieczce na temat historii miejsc, które zwiedziły. Dzieci otrzymały nagrody w postaci książek opowiadających o historii Polski, a także wyprawkę szkolną.

Dzięki realizacji projektu ,,Żywa lekcja historii’’ dzieci z Białorusi przebywające na koloniach w Domu Polonii w Żytkiejmach mogły w przystępny a zarazem ciekawy  sposób, pogłębić swoją  wiedzę na temat II Wojny Światowej. Dzieci i młodzież pochodzące z polskich rodzin mieszkających na Białorusi mają bardzo ograniczony dostęp do prawdy historycznej, dlatego tak ważne było, żeby podczas turnusów kolonijnych w Polsce mogły doświadczyć żywej lekcji historii.

gkpge_fundacja_site