W Białymstoku, dzięki wspólnej pracy wolontariuszy PGE i osób wspierających, został zrealizowany projekt, który pomoże podopiecznym Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” nabyć nowych umiejętności.

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” niesie pomoc osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezdomnym, ubogim, długotrwale bezrobotnym i uzależnionym. Stowarzyszenie prowadzi ogrzewalnię dla ludzi bezdomnych oraz ośrodek wychodzenia z bezdomności, gdzie mogą znaleźć schronienie, ciepły posiłek, a także wykąpać się i uprać odzież. Osoby te są aktywizowane społecznie i zawodowo. Dziennie z pomocy korzysta 100-120 osób. Zespół wolontariuszy PGE Obrót S.A. Oddział Białystok, postanowił, że właśnie przy ośrodku wychodzenia z bezdomności zrealizują swój projekt o nazwie „Adaptacja garażu na warsztat”, który będzie służył podopiecznym.

Wolontariusze PGE w ramach programu Wolontariatu Pracowniczego PGE „Pomagamy” ocieplili garaż, wykończyli ściany płytami OSB, położyli instalację elektryczną, zamontowali oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, skręcili regały, zrobili półki oraz blat roboczy, zakupili również niezbędne narzędzia do warsztatu.

Zwieńczeniem projektu była integracyjna obiadokolacja wszystkich uczestników projektu, gdzie można było usłyszeć poruszające historie ludzi, którzy trafili do ośrodka.

Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zgłosili sami podopieczni Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”. Zaadaptowany garaż na warsztat wykonany przez wolontariuszy PGE pozwoli na zwiększenie i zmotywowanie podopiecznych do większej aktywności, jak również pomoże nabyć nowych umiejętności,  bądź przypomni lub udoskonali już posiadane. Pozwoli również na odbudowanie poczucia własnej wartości.

Wolontariusze PGE przy realizacji projektu pracowali wraz z osobami wspierającymi, będącymi jednocześnie podopiecznymi Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”.

gkpge_fundacja_site