Wolontariusze PGE zrealizowali projekt w Zespole Szkół w Burzeninie, który polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej skierowanej do uczniów, dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego.

Wolontariusze PGE zrealizowali projekt pod nazwą „Z LED za pan brat”, którego beneficjentem był Zespół Szkół w Burzeninie.

Projekt polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród uczniów szkoły, dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. W ramach podjętych działań wolontariusze PGE zaprosili do placówki artystów ze spektaklem teatralnym „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”, opowiadającym o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej.

Zorganizowali również wycieczkę do Kopalni Bełchatów, połączoną ze zwiedzaniem Farmy Wiatrowej znajdującej się na Górze Kamieńsk. Podczas wyjazdu uczniowie mieli także możliwość skorzystania z atrakcji OSiR Góra Kamieńsk, tj.: tor saneczkowy, wyciąg krzesełkowy czy tor tubingowy.

Akcja edukacyjna zakończona została testem wiedzy oraz konkursem plastycznym pod hasłem „Z energią na co dzień”.

Zespół w ramach swoich prac zadbał również o poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły, gdzie w 4 salach lekcyjnych zostały wymienione oświetlenia na panele natynkowe LED, co przyczyniło się do obniżenia kosztów związanych ze zużyciem energii.

Realizacja projektu miała wymiar społeczny i przyczyniła się do budowania lokalnego partnerstwa pomiędzy przedstawicielami Zespołu Szkół w Burzeninie, Urzędem Gminy Burzenin oraz wolontariuszami PGE. Ponadto uczestnicy projektu zadbali o budowę dobrych relacji w zespole, a także zawarcia nowych, inspirujących znajomości z osobami spoza ich miejsca pracy.

gkpge_fundacja_site