Odnowiona szatnia i radość na twarzach przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Końskich – to efekt projektu wolontariackiego zrealizowanego przez pracowników PGE Obrót.

Przedszkole nr 1 w Końskich to najstarsza placówka opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna w mieście. Budynek przedszkola jest zaadoptowanym na ten cel jednorodzinnym domem z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Piękna bryła budynku wkomponowana w ogród prezentuje się okazale. Wewnątrz widać jednak upływ czasu. Ograniczone środki w budżecie Przedszkola, nie pozwalały na unowocześnienie wystroju na miarę standardów XXI wieku – mimo wysiłków personelu.

W roku szkolnym 2017/2018 pojawiła się szansa na zmiany.  Przedszkole sąsiaduje z Biurem Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. i właśnie tam, wśród pracowników BOK Końskie narodził się pomysł, aby w ramach Wolontariatu Pracowniczego PGE stworzyć od nowa szatnię dla dzieci 3-4 letnich. Projekt nosił tytuł „Jak dobrze mieć sąsiada” a polegał na odmalowaniu pomieszczenia, położeniu nowej wykładziny podłogowej, zakupie i zmontowaniu kolorowych szafek ubraniowych. W realizację projektu nie tylko zaangażowali się Wolontariusze PGE ale też rodzice, dzieci i pracownicy przedszkola.

Po realizacji projektu „Jak dobrze mieć sąsiada” okazało się, że drugie, bliźniacze pomieszczenie będące szatnią dla dzieci 5-6 letnich stanowiło bardzo duży kontrast, zarówno wizualny, jak i architektoniczny. Dostrzegli to także pracownicy Biura Obsługi Klienta Końskie. W porozumieniu z Dyrektorem przedszkola Panią Haliną Wachowicz w roku szkolnym 2018/2019 powstał nowy projekt „Pomaganie daje radość” będący kontynuacją prac nad renowacją pomieszczeń szatni dla dzieci.

Zespół wolontariacki odremontował oraz pomalował ściany i sufit farbami ekologicznymi o pastelowych kolorach ale też dokonali przeglądu i pomiary kontrolne instalacji elektrycznej wewnętrznej w szatni.

gkpge_fundacja_site