W Jasnej Górze został zrealizowany kolejny projekt wolontariacki, którego pomysłodawcami byli pracownicy z Kopalni i Elektrowni Turów, a także Centrali spółki. Wolontariusze PGE zapraszają na energetyczny szlak!

Tym razem wolontariusze PGE odnowili ścieżkę turystyczną wytyczoną w 2015 roku, na której wykonali ławki oraz tablice informacyjne z mapą terenu oraz ścieżkami dla turystów odwiedzających tę malowniczą wieś i chcących uprawiać turystykę pieszą wybierając się na górę Guślarz.

Finałem całego projektu była gra terenowa pt. „Z energią w tle” oparta na zasadach geocachingu oraz quiz wiedzy o Kopalni i Elektrowni Turów.

Nadrzędnym celem tego projektu było budowanie pozytywnego wizerunku GK PGE wśród lokalnej społeczności poprzez społeczne zaangażowanie pracowników. Zrealizowane działania wpłynęły na rozwój dobrych relacji zarówno wśród uczestników projektu, jak również w kontaktach z przedstawicielami jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami gminy.

Celem jaki postawili przed sobą wolontariusze PGE było utworzenie drobnych obiektów służących turystyce i wypoczynkowi w gminie i sołectwie Jasna Góra.

Działania wolontariatu PGE od kilku lat wspierają rozwój turystyki pieszej w okolicy Jasnej Góry.

gkpge_fundacja_site