Wolontariusze PGE zrealizowali projekt dla niepełnosprawnych intelektualnie uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Zespół wolontariacki zrealizował projekt mający na celu edukację wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Podopieczni ośrodka to osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Nasi wolontariusze postanowili przekazać im wiedzę dotyczącą oszczędzania energii w szkole i w domu oraz pokazać proekologiczne nawyki, które pomagają dbać o środowisko naturalne. Podopieczni Ośrodka uczestniczyli w specjalnie przygotowanych warsztatach. W ramach projektu został zorganizowany konkurs plastyczny oraz wystawa na temat ochrony środowiska i oszczędzania energii. Ponadto wolontariusze PGE  wyremontowali samą placówkę - wymienili stare oświetlenie na nowe – ledowe i energooszczędne.

Dzięki projektowi sami wolontariusze zyskali szereg cennych umiejętności, m.in. poszerzyli wiedzę dotyczącą współpracy w zespole zadaniowym, osiągania celów, motywowania i angażowania innych do realizacji zadań oraz wzmacniania i rozwijania relacji między pracownikami. Projekt był również okazją do integracji ze społecznością lokalną oraz wzrostu zrozumienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

gkpge_fundacja_site