Zespół wolontariuszy PGE wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie. 

Już kolejny rok z rzędu inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Energetycznych odbyła się nietypowo. Oprócz tradycyjnego spotkania z wychowawcami, dyrekcją i gronem pedagogicznym zorganizowano Piknik Energetyczny  pod hasłem „Wiatr w żagle”.  W organizację  pikniku włączyli się wolontariusze PGE, którzy  na rzecz tej szkoły realizują  projekt wolontariatu pracowniczego PGE "Pomagamy".

Z tej okazji wolontariusze PGE przygotowali ciekawy program pokazów z dziedziny elektroenergetyki.  Tematem wiodącym akcji było przekazanie wiedzy na temat powstawania smogu i sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza. Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w tym temacie, kształtowanie dobrych postaw u młodego pokolenia, wyrabianie dobrych praktyk, a w rezultacie poprawa jakości powietrza i większy komfort życia. Przedstawiono te działania, które w PGE Dystrybucja mają zapobiegać i ograniczać niekorzystny wpływ sektora na środowisko naturalne, tj.: modernizowanie i kablowanie sieci, instalowanie szczelnych mis pod transformatorami, stosowanie wyłączników z sześciofluorkiem siarki, zakładanie odstraszaczy dla  ptaków oraz platform pod gniazda bocianie na słupach energetycznych.

Podczas pikniku uczniowie m.in. mieli możliwość zobaczyć pokaz cięcia kabla elektrycznego oraz wyposażenie specjalistycznego samochodu-laboratorium kablowego oraz pogotowia energetycznego. Ciekawostką dla młodzieży były też eksponaty z Muzeum Energetyki Podkarpackiej zaprezentowane przez naszego kolegę – przewodnika muzeum. Pomyślano również o aspekcie bezpieczeństwa pracy, a także prewencji i prezentacji pożądanych zachowań w razie wypadków. Pod okiem ratownika medycznego uczniowie mogli przećwiczyć akcję ratunkowo-resuscytacyjną na manekinie.

Piknik odbywał się pod hasłem „Wiatr w żagle”.  Wiatr bowiem jest jednym z czynników, który ogranicza powstawanie smogu w mieście. Dodatkowo podczas pikniku pojawiły się morskie klimaty: wystawa morska, spotkanie z marynarzem i jego relacje z podróży. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że kochają czyste powietrze, co znalazło odzwierciedlenie podczas udzielanych odpowiedzi w przygotowanym przez wolontariuszy PGE konkursie wiedzy.

gkpge_fundacja_site