Wolontariusze PGE z PGE Obrót przygotowali projekt dla dzieci i młodzieży z Czarnej Białostockiej.

Zespół wolontariacki z PGE Obrót przeprowadzili (wspólnie z tutejszym garncarzem) zajęcia garncarskie, które były jednym z elementów programu wakacyjnego pod hasłem „Wakacje ze sztuką ludową” dla dzieci i młodzieży z Czarnej Białostockiej.

Wolontariusze PGE w ramach projektu wybudowali też wiatę na terenie Fundacji „Wolna Wyspa” w Karczmisku, która wykorzystywana będzie do prowadzenia  zajęć z tutejszymi dziećmi i młodzieżą.

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich z rówieśnikami z wielkich miast. 

gkpge_fundacja_site