Jednym z projektów w ramach programu liderów regionalnych jest projekt, który wraz ze swoim zespołem wolontariuszy PGE realizuje szereg zadań mających na celu rozwój świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zespół prowadzi swoje prace w miejscowości Skrzynna, gdzie aktywnie współpracuje ze szkołą podstawową, ochotniczą strażą pożarną oraz społecznością lokalną. Podczas realizacji projektu zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, między innymi: konkurs plastyczny dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego, który został zorganizowany dla uczniów klas 1-3, a jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Straży Pożarnej w Skrzynnie, które będą miały miejsce w najbliższy weekend.

Dzieciaki ze starszych klas uczestniczyć będą w konkursie na temat wiedzy pożarniczej, a społeczność lokalna zostanie zaproszona na spotkanie, podczas którego zaprezentowane będą liczne informacje o zagrożeniach związanych z pożarami, a także zatruciem tlenkiem węgla, który nazywany jest „cichym zabójcą”. Mieszkańcy poznają również sposoby zapobiegania niebezpieczeństwom, jakie niesie ogień i czad, a także poznają metody ratowania ludzi w przypadkach zaczadzeń i pożarów. W trakcie spotkania w ramach działań profilaktycznych mieszkańcom przekazane zostaną czujniki tlenku węgla i dymu. Wcześniej strażacy odwiedzą gospodarstwa domowe i rozpoznają potrzeby mieszkańców Skrzynny.

Zaplanowane działania realizowane będą w pomieszczeniach należących do szkoły podstawowej, w której nastąpi wymiana 8 drzwi wewnętrznych. Dzięki temu szkoła będzie mogła starać się o przyznanie Certyfikatu Bezpieczeństwa. W ostatnią sobotę miały miejsce przygotowania do wymiany drzwi. Prace polegały na usunięciu starych ościeży i przygotowaniu otworów pod nowe drzwi.

gkpge_fundacja_site